แปลหนังสือรับรองบริษัท

บริการ ของเรา

 แจ้งเอกสารที่จะแปลมาได้ที่ [email protected]

สอบถามโทร: 093-3974214

       Line Id: 093-3974214


การแปลเอกสาร 250-400บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณ และประเภทของของเอกสาร     

หากมีปัญหาเรื่องการแปลเอกสารการขอวีซ่า ติดต่อเรา หจก.ภาษาทเว็นตี้โฟร์ เรายินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ งานมีคุณภาพ ตรงตามเวลา

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

ส่งงานด่วนได้ แปลถูกต้องตรงตามต้นฉบับ นักแปลของเรามีความชำนาญในการแปลเอกสารรับรองบริษัท เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ ให้แปลเอกสารของบริษัทเป็นประจำ

เรามีความพร้อมทั้งการแปลเอกสารรับรองบริษัทจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เช่น เป็นภาษาจีน และญี่ปุ่น

ส่งเอกสารมาที่นี่ที่เดียว ให้บริการได้หลากหลายและครบวงจร

กรณีที่บริษัทต้องการแปลและยื่นรับรองที่กรมการกงสุล ทางทีมงานของเราก็พร้อมให้บริการในราคากันเอง

เอกสารต่างๆ ที่เราให้บริการแปลได้แก่

 • แปลหนังสือรับรองบริษัท 
 • แปลประวัติบริษัท
 • แปลหนังสือมอบอำนาจ
 • แปลข้อบังคับบริษัท
 • แปลรายงานประจำปี
 • แปลวัตถุประสงค์บริษัทแปลหนังสือบริคณห์สนธิ บอจ.
 • แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • แปลข้อบังคับบริษัท
 • แปลงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน  
 • แปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น   
 • แปลภงด. ทุกประเภท เช่น ภงด 3, 5, 53, 9, 91 
 • แปลคู่มือบริษัท แปลคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ภาษาอังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น

สอบถามการแปลได้เลยเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรแจ้งได้ที่093-3974214 ติดต่อทางไลน์ (line)ได้ที่ไอดี093-3974214

ทางเราจะทำใบเสนอราคา แจ้งเงื่อนไขการชำระเงิน และเวลาดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ลูกค้าที่ไว้างใจบริการแปลภาษากับเรา Pasa24 Ltd., Part.