วิธีการสั่งแปล

บริการ ของเรา

 แจ้งเอกสารที่จะแปลมาได้ที่ [email protected]

สอบถามโทร: 093-3974214

       Line Id: 093-3974214


การแปลเอกสาร 250-400บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณ และประเภทของของเอกสาร     

หากมีปัญหาเรื่องการแปลเอกสารการขอวีซ่า ติดต่อเรา หจก.ภาษาทเว็นตี้โฟร์ เรายินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ งานมีคุณภาพ ตรงตามเวลา

วิธีการสั่งแปลเอกสารขอวีซ่า

วิธีสั่งแปลเอกสารขอวีซ่า

หากสนใจแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารที่จะแปลมาได้ที่เมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ไลน์ 093-3974214 รือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประเมินราคาและแจ้งเวลาในการส่งงาน

ลูกค้าที่ไว้างใจบริการแปลภาษากับเรา Pasa24 Ltd., Part.